Villkor

Genom att gå in på den här webbplatsen, samtycker du till att följa dessa villkor för webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner någon av dessa villkor så får du inte använda eller komma åt denna webbplats. 
Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

Villkor

Tillstånd ges att använda materialet på företagens webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljat av en licens, inte och överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte:

a) ändra eller kopiera materialet.
b) använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
c ) Försök att dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på företagens webbplats.
d) ta bort all copyright eller andra äganderättsbeteckningar från materialet.
e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan säga upp av företaget när som helst. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt kopierat/nedladdat material i ditt eget ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

varning

Materialet på företagens tillhandahålls "i befintligt skick". Företaget lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Företaget garanterar eller gör inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer ansvara för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningsförmåga eller att använda material på företagets webbplats, även om företaget eller en auktoriserad företrädare för företaget har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Revisioner och Errata

Materialet som visa på GoStrongs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. GOStrong garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. GoStrong kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. GoStrong förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

GoStrong har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvar för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor

GoStrong kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående. Genom att använda denna webbplats samt att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Köpa kurs eller tjänst

När du klickar på knappen "Köp kursen" "Betala" eller motsvarande när du köper någon kurs, behandling och ange ditt betalkortsnummer så samtycker du till att du kommer att få tillgång till det du köpt, godkänner alla villkor och integritetspolicyn oavsett om du har läst dom eller inte. 

Jag är ingen läkare så rådgör med en licensierad sjukvårdspersonal innan du ändrar eller slutar med några eventuella mediciner, vård eller behandling. Prata med läkare om du har eller misstänker att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård.
Mina kurs innehåller bara naturliga saker, men det är ditt ansvar att ha koll så att du tål maten och innehållet i tillskotten m.m. om du väljer att ta dessa.
Jag ger bara råd och tips sen är det upp till dig att följa det du själv vill och känner att du klarar av just nu. 

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicy här. here.

Cookiepolicy

Läs mer om Cookie Policy här. here.

Copyright @ GoStrong. Alla rättigheter förbehållna

GoStrong - Drivs av Zenler