GDPR - Integritetspolicy

Introduktion

Detta integritetsmeddelande gäller denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för någon tjänst, registrerar dig för nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, när du kontaktar mig via e-post eller kontakta mig via sociala medier ) du kan ha här. Om du inte godkänner villkoren, gå inte in på webbplatsen eller någon annan aspekt av denna webbplats.

Om du har några frågor om sekretesspraxis, vänligen kontakta mig på mejl så svarar jag på dina frågor.

Vilka uppgifter samlar vi i om dig

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera dig. Den innehåller inte anonymiserad data.
Samlar in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till mig, oavsett om det är via kontaktformuläret på min webbplats, via e-post,  meddelande på sociala medier, inlägg i sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till mig.

Kunddata som innehåller data relaterade till eventuella köp av tjänster såsom ditt namn,  faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, personnummer (ej dom sista 4 siffrorna), köpinformation och dina kortuppgifter.

Tekniska data som omfattar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster såsom din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om dina webbläsare, längd på besök på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats och annan teknik på enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till denna data kommer från vårt analyssystem.

Marknadsföringsdata innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från mig och dina kommunikationspreferenser.

Jag samlar in information som hjälper mig att tillhandhålla en tjänst till dig. Det inkluderar:

* Email
* Namn
* Kontaktuppgifter
*Personnummer (ej dom sista 4)
* Vilken tjänst/tjänster du har köpt

Kommer inte att samla in någon info om dig som inte behövs.
Du får när som helst kontakta mig om du vill veta mer.

Hur länge kommer din information att sparas:
Behåller vår mailkonversationer så länge vi har en pågående kontakt.
Kommer att spara ett register på det som behövs inom bokföringslagen.
Du får kontakta mig vid frågor

Information om dina uppgifter;

  • Go Strong kommer inte att dela eller vidarebefordra till någon annan eller något företag. All info stannar här.
  • Det enda är om du betalar din kurs via stripe så kommer din information som du fyller i till dom, så att dom kan behandla din betalning.
  • Där det finns länkar till andra webbsidor så är inte GoStrong ansvarig för innehållet på dessa webbsidor eller vad dom har för villkor på sin webbplats.

Kommer endast att använda dina personuppgifter när det är lagligt tillåtet. 


  • Där jag behöver följa en laglig eller regulatorisk skyldighet.

Du godkänner att jag ibland kan skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen eller använda sekretessinställningarna i din profil.

Syfte och legitim grund för att behandla dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur jag avser att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunderna på vilka jag kommer att behandla sådana uppgifter.
Jag har också förklarat vilka våra legitima intressen är där det är relevant.

Jag kan komma att behandla dina personuppgifter som är en laglig grund, beroende på det specifika syftet för vilket jag använder dina uppgifter.

Kommunikationsdata: Jag behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för upprättande, fullföljande eller försvar av rättsliga anspråk. Den lagliga grund för denna behandling är mina legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till mig, att föra register och att upprätta, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Kunddata: Jag behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Min lagliga grund för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och mig och/eller vidtar åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

Tekniska data: Jag behandlar dessa data för att analysera din användning av min webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda min verksamhet och webbplats. Min lagliga grund för denna behandling är mitt legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för mig att korrekt administrera min webbplats och verksamhet och att min verksamhet ska kunna växa och att bestämma min marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsdata. Min lagliga grund för denna behandling är mitt berättigade intressen som i detta fall är att studera hur kunder använder mina kurser/tjänster, att utveckla dem, att verksamheten ska kunna växa och att bestämma min marknadsföringsstrategi.

Jag kan använda kunddata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering som jag betjänar dig. Min lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att får verksamheten att växa. Jag kan också använda sådana uppgifter för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Den lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen.

Marknadskommunikation

Enligt Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) kan jag skicka marknadsföringskommunikation till dig från oss om

du gjorde ett köp eller bad om information från mig om våra tjänster eller så gick du med på att ta emot marknadskommunikation och du har i varje fall inte valt bort att ta emot sådan kommunikation sedan dess.

Enligt dessa regler, om du är ett aktiebolag, kan jag skicka marknadsföringsmejl till dig utan ditt medgivande. Du kan dock när som helst välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden från mig.

 Du kan be mig att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att följa opt-out-länkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att e-posta mig via kontaktformuläret när som helst.

Om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation gäller detta undantag inte personuppgifter som tillhandahålls som ett resultat av andra transaktioner, såsom köp m.m. 

Datasäkerhet

Jag  har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar jag åtkomsten till dina personuppgifter till tredje parter som har ett affärsbehov att känna till dina uppgifter. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de är föremål för tystnadsplikt.

Datalagring

Jag kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften jag  samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

För skatteändamål kräver lagen att jag behåller grundläggande information om mina kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de slutat vara kunder.

Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:

Begära tillgång till dina personuppgifter.
Begära rättelse av dina personuppgifter.
Begära radering av dina personuppgifter.
Invända mot behandling av dina personuppgifter.
Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Begära överföring av dina personuppgifter.
Rätt att återkalla samtycke. 

Om du vill utöva någon av rättigheterna som anges ovan, vänligen kontakta mig via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Jag kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. 

Jag kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa mig att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Jag kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se  Cookie Policy.

Det är mycket viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela mig om din personliga information ändras när som helst genom att maila oss via support-/kontaktformuläret ELLER uppdatera din profil på ditt konto.