Oberon bioresonans!

OBERON ANALYS OCH BEHANDLING  

  • Andningsbesvär så som bihåleinflammation och förkylnings besvär
  • Cirkulationsproblem och blodkärl 
  • Stagnation eller tröghet i lymfsystemen 
  • Svårigheter att kissa eller läckage 
  • Vener i benen & smärtor i benen
  • Besvär med matsmältningen
  • Smärta i leder och muskler

Pris: 
Scanning och behandling för
1000kr för 1.5h

ERBJUDANDE:

Boka 3 behandlingar så får du
lätt info om kost som kan hjälpa till så att du blir piggare fortare.
Kost som hindrar Dig från läkning
Tips på tillskott du kan ta.
2500kr!!

Alla mina kunder har jag på Distans och dom märker lika bra resultat som dom jag hade på plats förut

Du skickar en bit av en nagel eller klo (hund) till mig. skriv ditt namn, efternamn, adress Och personnummer  
(Ej dom sista 4) på ett papper och skicka med. 
 
Adressen får du vid vår mejlkontakt :) 
Oberon både analyserar och behandlar dina obalanser i din kropp. 
Oberon har stor förmåga att detektera obalanser i den mänskliga vävnaden.
Sammantaget ger det stora möjligheter vid både analys och behandling. 
Oberon ger helt nya möjligheter att förstå vad som är rätt och fel i kroppen. 
Det är därmed ett mycket bra hjälpmedel för att sätta oss i vad som kan behövas 
och vilka behandlingar som är de rätta för just dig. 

Likt tekniken i magnetkameran och möjligheterna med ultraljud, 
som också bygger på att mäta frekvenser och energi. 
Arbetar Oberon med att tolka och behandla i frekvensspektra i kroppen. 
En stor fördel med Oberon är de direkta svaren vid analys. 
Med Oberon bioresonans söker vi även belastning av mikroorganismer. 
Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. 
Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom. 

Det är inte alltid så att orsaken sitter där det känns. 
I programmet får vi information var det egentliga problemet sitter. 
Det ger större möjlighet att balansera för att permanent förbättring ska kunna ske.

I många länder använder läkare Frekvensterapi för att analysera och behandla

Har du tekniska frågor om hur en behandling går till så hänvisar jag till teknikavdelningen :)


En stor fördel med Oberon är de direkta svaren vid analys.
Vi söker obalanser och framförallt orsaken till de symptom du besväras av.
När vi finner orsaker har vi större möjlighet att
finna en lösning.
I programmet får vi information var det egentliga problemet sitter.

Det ger större möjlighet att balansera för att permanent
förbättring ska kunna ske. 

Det finns tusentals kända belastningar som kan påverka vår

fysiska kropp. 
Dessa kan orsaka minsta förändring i cellmönster eller höjning
av stressnivå. 

Vi påverkas av alla ämnen i vår kost och i vår omgivning.

Vi påverkas av vad vi tänker och hur vi agerar.
Oberon kan detektera många av dessa förändringar
både i det fysiska och det känslomässiga.

Bioresonans är interaktion mellan den levande organismen

och en avancerad mätutrustning.
Det frekvensmönster som omger eller som är resultatet av organismernas rörelser kan detekteras med denna teknik.
Med instrumentet Oberon, bioresonans, ser vi djupare i kroppens funktioner. 


Behandlar ej barn under 8 år, gravida, smittsamma sjukdomar, diabetes, cancer, epilepsi, njur- eller hjärtsjukdomar.

Exempel på personer som fått hjälp med Oberon:

Frida 32år:
Bihåleproblem sen flera år tillbaka.
Fick hjälp med Oberon och mat tips och kunde äntligen
andas med näsan.

Hunden Bea 12år:
Svårt att komma upp i bagageluckan och ville inte gå
i skogen/terräng.
Efter 3 behandlingar så hoppar hon lätt upp i bilen och
springer fullt ös över stock och sten i skogen!

Läs gärna mer här om Oberon i Pdf-filen

Artikel om Oberon 2000-Talets Vetenskap

Det går bra att behandla djur med Oberon som
häst och hund.